Om os

Måltiden.dk er en online service leveret af Move Marketing, hvor vi samler information omkring måltidskasser og køb af disse på nettet.

Siden er reklamefinansieret, hvilket vil sige at vi i nogle tilfælde modtager en provision, hvis du ender med at købe hos en af de samarbejsdpartnere vi henviser til.

Vi vil her skrive om de forskellige måltidskasser og udbydere som der er på det danske marked og opdatere dette løbende.

Mangler du på siden som udbyder, så kontakt os og vi får tilføjet dig til listen.

Vi støtter:

csr-maerket logo
Vitapus